Mặt bằng

Mặt bằng Mặt bằng Mặt bằng

Căn hộ 2PN + 2WC

Căn hộ loại A1

Diện tích thông thủy/NFA: 67.83 m2

BLOCK A3:
Căn số A3-05, A3-06: Tầng 08-36

thiet-ke-67-90-2

Thiết kế 67.90 m2

Căn hộ 2PN + 2WC

Căn hộ loại A2

Diện tích thông thủy/NFA: 67.90 m2

BLOCK A1:
Căn số A1-13, A1-14: Tầng 07-36

thiet-ke-67-90-2

Thiết kế 67.90 m2

Căn hộ 2PN + 2WC

Căn hộ loại A

Diện tích thông thủy/NFA: 68.35 m2

BLOCK A1:
Căn số A1-01: Tầng 08-36; A1-12: Tầng 07-36
BLOCK A2:
Căn số A2-01,04,05: Tầng 10-36
BLOCK A3:
Căn số A3-01,02,07,10: Tầng 08-36; A3-11,14: Tầng 10-36

thiet-ke-67-90-2

Thiết kế 67.90 m2

Căn hộ 2PN + 2WC

Căn hộ loại E

Diện tích thông thủy/NFA: 71.17 m2

BLOCK A1:
Căn số A1-06,07,08: Tầng 07-36;
A1-05: Tầng 08-36

thiet-ke-67-90-2

Thiết kế 67.90 m2

Căn hộ 2PN + 2WC

Căn hộ loại E1

Diện tích thông thủy/NFA: 71.63 m2

BLOCK A1:
Căn số A1-04: Tầng 08-36; A1-09: Tầng 07-36

thiet-ke-67-90-2

Thiết kế 67.90 m2

Căn hộ 2PN + 2WC

Căn hộ loại D1

Diện tích thông thủy/NFA: 76.07 m2

BLOCK A3:
Căn số A3-08: Tầng 08-36

thiet-ke-67-90-2

Thiết kế 67.90 m2

Căn hộ 2PN + 2WC

Căn hộ loại D

Diện tích thông thủy/NFA: 80.17 m2

BLOCK A2:
Căn số A2-07: Tầng 10-36

thiet-ke-67-90-2

Thiết kế 67.90 m2
Gọi điện Facebook Zalo Bảng giá Tư vấn
0902247239
Đang tải